واحد پشتیبانی فنی

در دنیای صنعتی امروز افزایش راندمان همراه با حفظ کیفیت محصول به منظور کاهش هزینه های تولید ، لزوم استفاده از سیستم های اتوماسیون صنعتی را بیش از گذشته مشخص نموده است. در این راستا گروه مهندسی برق و صنعت آریان به پشتوانه دانش مهندسی و تجربیات کادر فنی خود ، آماده ارائه خدمات پس از فروش ، پشتیبانی فنی و مهندسی در زمینه اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق ، برای بهره وری هر چه بیشتر واحدهای صنعتی کشور می باشد.