واحد طراحی و اجرای پروژه ها

“گروه مهندسی برق و صنعت آریان” با پشتوانه تجربیات خود طی 10 سال حضور موفق در صنعت اتوماسیون کشور و بکارگیری رنج وسیعی از محصولات با برندهای مختلف، همواره سعی داشته با ارائه راهکارهای هرچه دقیق تر گامی در جهت کاهش مشکلات فنی و تخصصی موجود در صنایع بردارد و در این راه توانسته است مبتکر ارائه بهترین راهکارها در صنایع برق و اتوماسیون صنعتی و ابزار دقیق باشد. از اهم فعالیت های گروه برق و صنعت آریان در زمینه طراحی و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی میتوان به موارد زیر اشاره کرد: – طراحی، مشاوره و اجرای پروژه های اتوماسیون صنعتی با سیستم های “PLC” و “DCS” و ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه سامانه های “Motion” همانند “Frequency Inverter” و “Servo System” – ارائه خدمات فنی مهندسی در زمینه “RFID” و سامانه های کنترل کیفیت محصولات (“Vision System”) – ارائه مشاوره جهت انتخاب سامانه بهینه به منظور کنترل فرآیند، اتوماسیون صنعتی و شبکه های صنعتی – طراحی و ساخت تابلوهای کنترل، تابلوی برق فشار ضعیف، تابلوی بانک خازنی و تابلوی توزیع – تجهیز خطوط تولید به سیستم های کنترلی و الکترونیکی با هدف افزایش بهره وری