Omron Products
Tower

این دستگاه یک منبع تغذیه اضطراری ( UPS ) از نوع AC-AC  می باشد. . قابلیت بارز BU_2SWG UPS در آنلاین بودن عملکرد آن می باشد که بدون ایجاد وقفه بهنگام افت ولتاژ و یا قطع برق به مدار آمده و به خوبی جایگزین منبع تغذیه می گردد.
دیگر ویژگی های این نوع UPS های امرن عبارت اند از :

–    
کارکرد آسان از طریق پنل کاربردی 7 Seg
دارای ارتباطات گسترده I/F  شامل USB/RS232C/I/O signal/Ethernet
دارای بلوک ترمینال های از پیش تعبیه شده ورودی و خروجی و سیگنال ON/OFF از راه دور خارجی جهت مشتریان FA
دارای 5 عدد باتری Hot-swappable که در حین جایگزینی باتری ، این منبع می تواند بدون وقفه از وسیله محافظت کند.
فهرست