مدل K3MA-J یک process meter ، مدل K3MA-L یک temperature meter و مدل K3MA-F نیز یک frequency/rate meter با ولتاژ تغذیه 100-240VAC و یا 24VAC/VDC و عمق 80 میلی متر می باشند.
هر سه مدل به کیفیت نمایش یکسانی مجهز و دارای IP66 می باشند.

 

فهرست