برای کاربردهایی که مرتبا تکرار می شوند و یا دارای حرکت خیلی سریع می باشند ، سنسور فیبر نوری ربات E32 که ساخت کمپانی OMRON می باشد ، خطر شکست فیبر نوری با طول عمر کارکرد تضمین شده بیش از 1 میلیون خمیدگی در چرخه را کاهش می دهد.
بیشترین دقت در طراحی و تولید لنزهای کانونی و فیبری سنسور تشخیص دقیق E32 ، بالاترین دقت در پرتو و نقطه را تضمین می کند و اجازه می دهد تا در تشخیص کوچکترین اشیا با ارتفاعات متفاوت (حتی کمتر از 100 میکرومتر) نیز کاربرد داشته باشد.
برای رنج وسیعی از کاربردهای خاص ، سری های بهینه سازی شده ی سنسور فیبر نوری خاص E32 ، بهترین عملکرد سنجش و انطباق با محیط مورد نیاز را فراهم می نمایند

 

فهرست