YASKAWA ELECTRIC Products    

Sigma-7 Linear Slides
سری Sigma Trac SGT شرکت یاسکاوا الکتریک یک سری از عملگرهای خطی طراحی شده برای کاهش کار و هزینه های ناشناخته است که اغلب در پیاده سازی فن آوری خطی موتور در ماشین های اتوماسیون دخیل هستند.  Sigma Trac مناسب برای کاربردهای نقطه به نقطه تک محور یا برای استفاده در کاربردهای حرکتی هماهنگ شده که در آن cycle times سریع تر نیاز است ، می باشد. در این سری سرعت تا 5m/s و شتاب تا 5g امکان پذیر است.
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست