Omron Products    

Rope pull emergency stop switches

مدل ER5018 line-up بهترین راه حل را در عملکردهای پایه ای در کاربردهای کششی با طناب با محدوده کششی حداکثر تا 40 متر ارائه می دهد.
محدوده کششی مدل ER6022 line-up حداکثر تا 80 متر می باشد. محفظه استیل ضد زنگ و ضدانفجار این مدل برای کاربردهایی از قبیل صنعت غذا و یا مناطق انفجاری مناسب می باشد.
بسته لوازم طناب و رنج کاملی از لوازم جانبی برای راه اندازی آسان برای دو مدل بالا فراهم شده است.
محدوده کششی از چپ و راست مدل ER1022 line-up حداکثر تا 125 متر با محفظه آلومینیومی و برای مدل ER1032 line-up  حداکثر تا 200 متر  و دارای محدوده کششی دوطرفه و دارای محفظه آلومینیومی می باشد
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

دانلود این مطلب    

فهرست