Omron Products    

Programmable Relays Expansion Unit

برای توسعه کاربری ZEN ، واحد اکسپنشن مختلف که تنها دارای 35 میلی متر عرض بدنه می باشد ، فراهم گردیده است. همه واحدهای اکسپنشن دارای 4 ورودی و 4 خروجی استاندارد می باشند. همچنین می توان حداکثر 3 واحد اکسپنشن  به هر CPU اضافه کرد
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

دانلود این مطلب    

فهرست