مدل K3GN توانایی پوشش رنج وسیعی از کاربردها را با استفاده از 3 تابع اصلی خود دارد. این سه تابع عبارت اند از :
Process indicator DC voltage/current –
RPM process/tachometer –
Digital data display for PC/PLC –
تنظیمات آن آسان و طراحی آن کامپکت و پیشرفته می باشد.  دارای مانیتور قابل برنامه ریزی در دو رنگ قرمز و سبز می باشد

 

 

فهرست