Omron Products    

Photoelectric Multi voltage power supply Sensors

خانواده E3JM امرن در اندازه مربعی ، ولتاژ 12 to 240 VDC و 24 to 240 VAC را فراهم می کند و دارای یک فاصله سنجش افزایشی و یک عملکرد تایمری می باشد.
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

دانلود این مطلب