دل H3AM دارای یک صفحه تنظیم درجه بزرگ به همراه یک اشاره گر متحرک می باشد که به آسانی میتوان از آن استفاده نمود. این مدل دارای رنج تنظیم زمانی وسیعی از 0.2 ثانیه تا 60 ساعت و رنج منبع تغذیه برد AC (100 تا 240 ولت AC) می باشد.

 

فهرست