سری K8AK-TS سه فاز امرن جهت حفاظت حرارتی و سری K8AK-PT سه فاز OMRON در کاربردهای PHASE LOSS و توالی فاز موجود می باشند. مدل K8DT-TH امرن ایده آل برای جلوگیری از افزایش دمای هیتر با خروجی خودنگهدار می باشد. تمامی محصولات دارای نمایشگر دما می باشند

فهرست