Accurax G5 امکان ساخت ماشینی سریع تر ، دقیق تر ، کوچک تر و ایمن تر را فراهم می نماید. تقریبا 25 درصد کاهش وزن موتور ، 50 درصد صرفه جویی در فضای کابین ، دقت میکرون و تنظیم زمان میلی ثانیه خواهید داشت.
در درایوهای سری G با MECHATROLINK II داخلی ، سیم کشی ، زمان تنظیمات و خطای اتصال به طور قابل ملاحظه ای کاهش یافته است و حداکثر 30 درصد از حجم کابین کم شده است. به این ترتیب امکان خطای ارتباطی نیز کم گشته است.
زمانی که در زمینه سروو درایو صحبت از کیفیت ، اطمینان و کارایی به میان می آید تقریبا هیچ ایده ای یه جز Sigma-5  وجود ندارد. این درایو برای فراهم آوردن هر آنچه از یک Servo و بیشتر انتظار می رود ، طراحی شده است.

 

فهرست