Omron Products    

Measurement Lightcurtains and Area sensors

مدل F3EM2 را به راحتی می توان نصب و در ارتفاع راه اندازی نمود و همچنین مشخصات آن را اندازه گیری کرد. خروجی آنالوگ آن توانایی تشخیص ارتفاع کلی را دارا می باشد و همچنین مدل خروجی سریال آن سنجش تک پرتویی را برای اندازه گیری مشخصات فراهم می نماید.
فیبرهای کنترل ناحیه در E32 می توانند اشیای در حال گذر از محدوده خاصی را ردیابی نمایند و همچنین می توانند برای مقایسه ارتفاع اشیای مختلف استفاده شوند
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

دانلود این مطلب    

فهرست