سری کامپکت (61F) کنترلرهای سطح برند امرن در دو مدل 8-PIN (AC) و 11-PIN (DC) و سری K8 کنترلرهای سطح امرن در دو عرض 17.5 و 22.5 میلی متری و همچنین سری K7L7 با حساسیت بالای سنجش سطح مایعات موجود می باشند. سری اختصاصی K2CU امرن جهت تشخیص المنت یا المنت های فرسوده هیترها بدون توجه به ظرفیت هیتر به بازار عرضه شده اند
فهرست