Accurax G5 امکان ساخت ماشینی سریع تر ، دقیق تر ، کوچک تر و ایمن تر را فراهم می نماید. تقریبا 25 درصد کاهش وزن موتور ، 50 درصد صرفه جویی در فضای کابین ، دقت میکرون و تنظیم زمان میلی ثانیه خواهید داشت.
زمانی که در زمینه سروو درایو صحبت از کیفیت ، اطمینان و کارایی به میان می آید تقریبا هیچ ایده ای یه جز Sigma-5  وجود ندارد. این درایو برای فراهم آوردن هر آنچه از یک Servo و بیشتر انتظار می رود ، طراحی شده است.

 

فهرست