سنسورهای فیبر نوری مقاوم در برابر مواد شیمیایی E32 شرکت OMRON دارای مشخصه طول عمر بالا در مکان هایی که مرتبا در حال تمیز شدن و متشکل از مواد شیمیایی و دماهای بالا می باشند ، است.
رنج وسیع سنسورهای فیبر نوری مقاوم در برابر گرما E32 ، طول عمر بالا و محافظت بالا در برابر محیط های مورد نیاز را فراهم می کند.
در محیط های بسیار تمیز و گرم ، سنسورهای فیبر نوری مقاوم در برابر خلا E32 و اجزای متصل به آن می توانند طول عمری بالا حتی در خلا کامل را فراهم نمایند
فهرست