تعلیم سریع و آسان مدل E3X-HD امرن با یک کلید راه اندازی هوشمند میسر است. نمایش دیجیتال دوتایی و ویژگی های پیشرفته ، این مدل را برای استفاده در محیط های مورد نیاز ایده آل ساخته است.
کلید تنظیمات مدل E3X-SD به آسانی بهترین عملکرد را برای کاربردهای استاندارد فراهم می کند.
مدل E3X-NA شرکت OMRON یک تقویت کننده ایده آل برای کاربردهای فیبر نوری استاندارد است که دارای ویژگی نمایش نمودار میله ای و تنظیم پتانسیومتر به صورت سریع و آسان می باشد

 

فهرست