H5CX کامل ترین سری از محصولات در فروشگاه ها را به شما پیشنهاد می دهد. بر اساس تحقیقات وسیع مشتریان ، این تایمرهای جدید با ویژگی نمایش زمان افزایشی طراحی شده اند که مصرف کنندگان در حین نیاز ، قدردانی نیز می نمایند.
مدل H8GN یک تایمر و کانتر 1/32 DIN در یک دستگاه می باشد. سوییچ کردن بین تایمر و کانتر بسیار آسان است. در طول  عملیات این امکان وجود دارد که با سوییچ روی نمایشگر ، شمارش کلی در 8 دیجیت نمایش داده شود. بسیاری از توابع پیچیده توسط H8GN استاندارد شده اند

 

فهرست