Omron Products    

Detection Lightcurtains and Area sensors

مدل پرده های نوری F3ET2 یک مانیتور مکانی مطمئن در محفظه ای تنومند را فراهم می کند. هماهنگ سازی نوری بین ساطع کننده و دریافت کننده یک راه اندازی سریع و ساده را بدون نیاز به تجهیزات خاص ممکن می کند.
فیبرهای کنترل ناحیه در E32 می توانند اشیای در حال گذر از محدوده خاصی را ردیابی نمایند و همچنین می توانند برای مقایسه ارتفاع اشیای مختلف استفاده شوند.
در مدل F3E عبور از پرتوهای حسگر چندگانه یک کنترل ناحیه قابل اعتماد در یک محفظه نازک و قابل نصب آسان را فراهم می نماید. محفظه نازک این مدل یک پرده نوری ایده آل برای نصب در محیط های خشن ایجاد کرده است
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

دانلود این مطلب    

فهرست