Omron Products    

Compressed air Energy Monitoring Devices

در سری D6FZ-FGT200/500 از سنسورهای هوای فشرده می توان در زمان یا جایی که ماشین انرژی بیش از اندازه مصرف می کند نیز اندازه گیری را انجام داد. همچنین دارای 1 خروجی آنالوگ و 2 خروجی پالس می باشد.
سری D6FZ-FGS1000 از سنسورهای جریان هوا تجسمی از تلفات انرژی غیر قابل دیدن را برای سیستم های هوای فشرده فراهم می کند تا مدیریت انرژی بهبود یابد. همچنین نشت هوا را اندزه گیری می نماید و دارای 2 خروجی آنالوگ و 2 خروجی پالس می باشد.
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

دانلود این مطلب    

فهرست