YASKAWA ELECTRIC Products    

Building Automation Networks
(BACnet (Building Automation Control Network یک شبکه اتوماسیون ساختمان می باشد که بسیار پیشرفته ، مشهور و در حال رشد است که توسط ASHRAE مدیریت می شود و از طریق تلاش های بین المللی BACnet در حال گسترش است.
APOGEE FLN 
یک شبکه اتوماسیون ساختمان است که در ابتدا توسط زیمنس طراحی شده است. این پروتکل برای کنترل کننده های ساختمانی SIEMENS به صورت یکپارچه تولید شده بود و یک روش موثر برای جمع آوری و کنترل دستگاه ها ارائه می دهد و در مقایسه با استفاده از یک شماتیک سیم کشی I/O سنتی ، یک شماتیک سیم کشی ساده پیشنهاد می دهد.
Metasys ™ N2 
یک پروتکل (Johnson Controls Inc. (JCI است که برای گردآوری تجهیزات اتوماسیون ساختمان بر روی سیستم مدیریت ساختمان (JCI (BMS مورد استفاده قرار گرفت. این پروتکل بخشی جدایی ناپذیر از کنترل کننده های اتوماسیون ساختمان JCI بود و این پروتکل همچنین کنترل دستگاه های چندگانه و جمع آوری داده ها از طریق روش I/O سنتی را توسعه می دهد.
(LonWorks 
(Local Operating Network یک پروتکل می باشد که توسط Echelon طراحی شده است. این پروتکل یک شبکه باز می باشد که برای اتصال داخلی دستگاه ها به هم طراحی شده است و از طریق تلاش های بین المللی LonMark در حال گسترش است.
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]