کامل ترین تایمر آنالوگ الکترونیکی موجود در بازار که شامل تایمر 17.5 mm (H3DS) ، تایمر 22.5 mm (H3DK) و تایمر 48×48 mm دارای پنل جلو (H3CR) می باشد. همچنین در مکان هایی که محدودیت فضا وجود دارد امرن دو تایمر بسیار فشرده با نام های H3RN-B و H3YN-B را ارائه داده است.

 

فهرست