تقویت کننده E3NX-FA امرن بهترین انتخاب برای چالش برانگیزترین کاربردهای فیبر نوری همچون فاصله های طولانی ، تشخیص اشیای ریز و یا پردازش های پرسرعت می باشد.
مدل E3X-NA_F شرکت OMRON همراه با پتانسیومتر می تواند زمان پاسخ بسیار سریعی را فراهم نماید و همچنین تقویت کننده ایده آلی برای کاربردهای تشخیص سرعت بالا می باشد.
E3X-MDA 
ترکیب دو تقویت کننده فیبر نوری دیجیتال در یک بدنه قلمی می باشد. برای کاربردهایی که نیاز به تشخیص دو جسم متوالی می باشد ، مدل E3X-MDA می تواند یک عملیات برای استفاده آسان و صرفه جویی در جا و زمان تنظیم را فراهم آورد.
یک تقویت کننده فیبر نوری دیجیتال با LED های فروسرخ (E3X-DAH-S) برای تشخیص آب و جاهایی که نور مرئی دلخواهی ندارد ، مناسب است

 

 

فهرست