این مدل Indicator های شرکت امرن علاوه بر ورودی دیجیتال ورودی آنالوگ نیز دارند.
همچنین صفحه این مدل Indicator ها رنگی بوده و دارای قابلیت تغییر رنگ می باشند.
تمامی این مدل ها دارای بدنه با IP66 بوده و سرعت نمونه برداری مدل های K3HB-X ، K3HB-H و K3HB-V برابر 50Hz بوده که این سرعت در مدل K3HB-S به 2,000 Hz و در سایر مدل ها به 50kHz می رسد.
از مشخصات کلی این مدل indicator های امرن دارا بودن خروجی های رله ای، NPN ، PNP و Linear می باشد.

 

فهرست