خانواده E6C امرن که انکدرهای چرخشی با قطر 50 میلی متر می باشند دارای ویژگی مقاومت در برابر آب هستند که با سایر مدل های استاندارد قابل مقایسه هستند.
انکدر چرخشی E6F با قطر 60  میلی متر دارای محفظه سخت و محکمی می باشد

 

فهرست