PC LINK  یا Serial PLC Link روشی جهت ایجاد ارتباط داخلی بین 2 یا چندین PLC امرن به یکدیگر از طریق شناورسازی حافظه های داخلی هر PLC در فضای حافظه موجود مابین دیگر PLC های سیستم تنها از طریق پورت های RS-232  و یا RS-485 مS-485 جود در سیستم تنها از طریق پورت های  می باشد.

به کمک این روش می توان کنترل سیستم شامل چندین PLC را بصورت یکپارچه و سریالی انجام داد بدین طریق که انتقال اتفاقات پیش آمده در یک PLC قابل شناسایی و تصمیم گیری در PLC های دیگر می باشد.

PLC امرن اولیه با نام POLLING UNIT و PLC های بعدی که ماکزیمم 8 عدد می باشند با نام های POLLED UNIT NO.0  تا POLLED UNIT NO.7 شناسایی خواهند شد. دیتاها در تمامی NODE  ها در هر دو قسمت POLLING و POLLED انعکاس می یابند. هر CPU UNIT از برند OMRON  ( CP1E,CP1L,CP1H,CJ1M) دیتا را به همان آدرس دیتا در POLLING UNIT از طریق POLLED UNIT ها ارسال می نماید. ( ماکزیمم تعداد ورد جهت انتقال 10 عدد می باشد. )

به طور مثال نحوه ارتباط دیتا مابین پی ال سی های سری CP1E,CP1L وCJ1M  از برند OMRON   در ارتباط PC LINK بصورت زیر خواهد بود :