انتخاب یک کنترلر دمای مناسب برای یک پروسه کنترل دما با پارامترهای مشخص :
شمای بلوکی یک پروسه کنترلی ساده می تواند به صورت زیر ترسیم گردد:
بر حسب روش کنترلی مورد استفاده توسط کنترلر خروجی کنترلر می­تواند به صورت زیر با خطای سیستم دارای رابطه باشد:

if               ϴe= SV-PV

OUT = kP ϴe∆                     

Or              ∆OUT = kI dt

Or              ∆OUT = kD e/dt

Or              ∆OUT = kP ϴe + kI dt + kD e/dt

اطلاعات لازم در انتخاب کنترلر دمای مناسب جهت پروسه مورد کنترل :
در انتخاب یک کنترلر دما جهت کنترل دمای یک پروسه دانستن اطلاعات زیر لازم می­باشد:
1-مشخصات پروسه مورد کنترل :
1-1 Heat Capacity :
ظرفیت گرمایی پروسه معمولا بر اساس توان آن و در واحد وات بیان می­گردد بنابراین با استفاده از این دانسته و همچنین رابطه زیر می­توان جریان نامی رله خروجی کنترلر دما را محاسبه نمود:
A : جریان نامی رله خروجی کنترلر
W : ظرفیت گرمایی پروسه
V : ولتاژ مورد استفاده در پروسه

2-1 Static & Dynamic Characteristics :
مشخصات استاتیکی و دینامیکی پروسه که از آن جمله می­توان به زمان لازم جهت استارت اولیه در پروسه گرم کردن اشاره نمود.

3-1 External Disturbances :
اغتشاشات خارجی وارد بر پروسه کدامند. از جمله این اغتشاشات به عنوان مثال در پروسه گرم نمودن یک کوره می­توان به باز شدن درب کوره، اضافه و کم کردن مواد ترکیبی به داخل کوره و … اشاره نمود. 

2-رنج دمایی مورد نظر در پروسه کنترلی :
با مشخص شدن این مورد نوع کنترلر دما با توجه به مشخص شدن سنسورهای دمای ورودی کنترلر دما مشخص خواهد شد.
3-نوع خروجی مورد نیاز در کنترلر دما :

1-3 رله ­ای :
که خود بر دو نوع رله الکترومکانیکی (در کاربردهای با فرکانس کمتر از 0.1Hz و با جریان کم)  و رله حالت جامد -SSR- (در کاربردهای با فرکانس زیاد)تقسیم می­گردد.

2-3 آنالوگ :
که خود بر دو نوع خروجی جریان (20-0 میلی آمپر و 20-4 میلی آمپر) و خروجی ولتاژ (5-0 ولت دی سی و 10-0 ولت دی سی و 24-0 ولت دی سی)تقسیم می­گردد.

4-روش کنترلی مورد نیاز در کنترلر دما :
با توجه میزان پیچیدگی پروسه کنترلی روش کنترلی مورد نیاز را می­توان تعیین نمود.
روش­های کنترلی معمول مورداستفاده در کنترلرهای دما به صورت زیر می­باشند :

1-4 ON/OFF :
این روش کنترلی در پروسه­هایی که به دقت زیادی نیاز ندارند و یا صرفا فقط نیازمند به تولید یک آلارم در خروجی کنترلر دما می­باشند استفاده می­گردد.

2-4 P or Proportional :
این روش کنترلی جهت افزایش دقت روش کنترلیON/OFF و از بین بردن نوسانات دایم موجود در این روش استفاده می­گردد.
3-4 PID & PI :
روش­های کنترلی PID  و PI در پروسه­ هایی که به دقت زیاد و سرعت پاسخگویی مناسب در مقابل تغییرات پروسه نیاز دارند کاربرد دارند.
معرفی کنترلر دمای مدل DT721 :
اتصالات خروجی :
مشخصات کلی:
– کنترل ON/OFF
– کنتاکت خروجی رله ای و یا SSR
– قابلیت نصب سنسورهای J  یا K
– قابلیت نمایش مقدار تنظیمی (set) و مقدار پروسه(PROCESS values)
– قابلیت تنظیم هیسترزیس
– قابلیت تنظیم حد بالا برای مقدار تنظیمی
مشخصات فنی: