معرفی کارت های دمای TS001-2 و TS101-2 امرن

در این مقاله به معرفی کارت های دمای CP1W-TS001  ، CP1W-TS101 ، CP1W-TS002 و CP1W-TS102 و نحوه کار و همچنین برنامه نویسی آنها می پردازیم.
کارت های دمای شرکت OMRON شامل دو نوع ورودی Thermocouples وPlatinum resistance thermometers می باشند. CP1W-TS001 و CP1W-TS002 دارای ورودی Thermocouples و CP1W-TS101 و CP1W-TS102 دارای ورودی  Platinum resistance thermometers می باشند.
CP1W-TS001 و CP1W-TS101 دارای دو ورودی و CP1W-TS002 و CP1W-TS102 دارای چهار ورودی می باشند.

نحوه تنظیمات ورودی های کارت دما:
m آخرین ورد ورودی می باشد. از m+1 در ورودی اول و از m+2 در ورودی دوم استفاده می کنیم. همچنین برای کارت های دمایی که دارای 4 ورودی می باشند از m+3 برای ورودی سوم و از m+4 برای ورودی چهارم استفاده می شود.

بر روی این کارت دماها یک Dip Switch و همچنین یک Rotary Switch وجود دارد که تنظیمات آنها به صورت زیر می باشد:

تنظیمات Dip Switch :

 
تنظیمات Rotary Switch :
مثال برنامه نویسی :
PLC استفاده شده و کارت هایی که به آن متصل هستند به ترتیب مطابق زیر هستند :
مشخصات کارت دمای CP1W-TS002 به صورت زیر می باشد :
و مشخصات کارت دمای CP1W-TS102 نیز به صورت زیر می باشد :
برنامه نویسی کارت دماها :
یکی از ویژگی های کارت دما این است که می توان بدون نوشتن حتی یک خط برنامه دماهای مختلف را از طریق PLC و HMI خواند. تنها کاری که لازم است انجام شود گذاشتن یک Number Display   به آدرس ورودی کارت دما می باشد.
البته روش دیگری وجود دارد که در آن برنامه ای با حفاظت های لازم برای کارت دما نوشته میشود که نمونه هایی از این نوع برنامه در زیر آورده شده است :
 :TS002
:TS102