فرم استخدام

فرصت شغلی

پس از پر کردن فرم استخدام ، کارشناسان گروه مهندسی برق و صنعت آریان درخواست شما را بررسی و با توجه به نیاز های واحد های مجموعه و رزومه و سوابق شما با شما در تماس خواهند بود ، جای شما در اینجا خالیست …

ارسال رزومه
// در اسرع وقت کارشناسان برق و صنعت آریان با شما در تماس خواهند بود.
اتچ فایل رزومه

فهرست