دستور ZCP-ZCPL

    دستور ZCP-ZCPL    

دستورات برنامه CX Programmer
از این دستور برای مقایسه اعداد باینری بدون علامت 16 بیتی استفاده می شود. قرار گرفتن حرف L در جلوی این دستور به معنی توانایی مقایسه اعداد 32 بیتی می باشد. ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش CD ، LL و UL می باشد که باید تکمیل گردند. در LL محدوده پایین ، در UL محدوده بالا و در CD عددی که می خواهیم مقایسه شود را مشخص می کنیم. برای مشاهده نتیجه مقایسه از سه نوع Flag کمکی “=” , “<” , “>”  استفاده می گردد که نحوه عملکرد آن در جدول زیر نشان داده شده است. (دیگر Flag ها در اینجا کاربرد ندارند.)
برای فهم بهتر به مثال های زیر دقت نمایید :
در مثال زیر LL = 10 و UL = 50 و CD = 25 می باشد. بدیهیست که باید خروجی مربوط به Flag تساوی روشن گردد.
در مثال زیر LL = 120000 و UL = 220000 و CD = 110000 می باشد. در اینجا نیز بدیهیست که باید خروجی مربوط به Flag کوچکتری روشن گردد.
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست