دستور XNRW-XNRL

    دستور XNRW-XNRL    

دستورات برنامه CX Programmer
دستور XNRW برای اجرای یک NOR منطقی بین چند بیت مختلف در یک ورد و دستور XORL  برای دو ورد به کار می رود. وجود علامت “@” در کنار دستورات به معنی فعال شدن با لبه بالارونده می باشد.
مقایسه ها طبق جدول زیر می باشد:
طبق جدول بالا ورودی 1 (I1) و ورودی 2 (I2) با هم مقایسه می شوند و نتیجه در R نمایش داده می شود.
جدول زیر نیز برای مقایسه دو وردی می باشد:
برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید:
در مثال بالا  بیت های 0 و 3 از حافظه D5 و بیت های 2 و 3 از حافظه  D10دارای ارزش 1 می باشند. بنابراین بیت های 1 و 3 تا بیت 16 از حافظه (D15 (Result دارای ارزش 1 خواهند شد.
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست