دستور XFRB    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور XFRB می تواند محتوای چندین بیت متوالی را به چندین بیت متوالی دیگر انتقال دهد.
وجود علامت “@” در کنار دستور به معنی فعال شدن با لبه بالارونده می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش C ، S و D می باشد که باید تکمیل گردند. در C ورد کنترلی ، در S آدرس اولین ورد مبدا و در D آدرس اولین ورد مقصد مشخص می گردد. در 4 بیت اول از سمت راست در ورد کنترلی ، آدرس اولین بیت از ورد مبدا و در 4 بیت دوم ، آدرس اولین بیت از ورد مقصد ، در 8 بیت بعدی نیز تعداد بیت هایی که می خواهیم انتقال یابد (0 تا 255 بیت) مشخص می گردد. به تصاویر زیر توجه نمایید :

برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی را نشان می دهد دقت نمایید :

در مثال زیر طبق محتوای ورد کنترلی (D210) می خواهیم 6 بیت را منتقل نماییم. (اولین بیت در ورد مبدا (D220) بیت 4 و اولین بیت در ورد مقصد (D230) بیت 8 می باشد) :
حال بعد از فعال سازی ورودی همان طور که مشاهده می نمایید ، محتوای بیت های مشخص شده از D220 به D230 منتقل گردیده است : (اعداد با فرمت هگز نمایش داده شده اند)
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست