دستور XFER    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور XFER می تواند محتوای چندین ورد متوالی را به چندین ورد متوالی دیگر انتقال دهد.
وجود علامت “@” در کنار دستور به معنی فعال شدن با لبه بالارونده می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش N ، S و D می باشد که باید تکمیل گردند. در N تعداد وردهایی که می خواهیم انتقال دهیم ، در S آدرس اولین ورد مبدا و در D آدرس اولین ورد مقصد مشخص می گردد.
برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در مثال زیر می خواهیم 8 ورد را انتقال دهیم. (اولین ورد مبدا D190 و اولین ورد مقصد D200 می باشد) از یک تابع MOV برای نمایش دادن یکی از انتقال ها استفاده کرده ایم. همانطور که می بینید بعد از فعال سازی ورودی محتوای D190 به D200 و همچنین محتوای D191 به D201 منتقل شده است :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست