دستور XCHG/XCGL

    دستور XCHG/XCGL    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور XCHG می تواند محتوای دو ورد را با هم جا به جا نماید. قرار گرفتن حرف L در کنار این دستور به معنی جا به جایی 4 ورد (دو به دو) با هم می باشد.
وجود علامت “@” در کنار دستورات به معنی فعال شدن با لبه بالارونده می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل دو بخش E1 و E2 می باشد که باید تکمیل گردند. در E1 آدرس اولین ورد قابل تعویض و در E2 آدرس دومین ورد قابل تعویض مشخص می گردد.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی را نشان می دهد ، دقت نمایید :

حال بعد از فعال سازی ورودی مشاهده می نمایید که محتوای D150 و D160 با هم جابه جا شده اند. همچنین محتوای D170 و D180 نیز باهم تعویض گردیده اند :
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست