دستور UP/DOWN

    دستور UP/DOWN    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور UPزمانی که کلید ورودی از حالت OFF  به حالت  ON می رود ، موقعیت اجرایی بعد از خود را برای مدت یک cycle time برنامه ON می نماید.
همچنین دستور  DIFDزمانی که کلید ورودی از حالت ON  به حالت  OFF می رود ، موقعیت اجرایی بعد از خود را برای مدت یک cycle time برنامه ON می نماید.
لازم به ذکر است که دستورات UP/DOWN شبیه به دستورات DIFU/DIFD عمل می نمایند با این تفاوت که دستورات UP/DOWN نیاز به هیچ بیتی ندارند ولی DIFU/DIFD به یک بیت برای اجرای عملیات نیاز دارند.
دقت نمایید که حتما باید تابعی بعد از توابع UP/DOWN وجود داشته باشد تا این توابع عمل نمایند.

برای فهم بهتر به مثال های زیر که قبل از فعال سازی ورودی هستند دقت نمایید :
در این مثال ها برای این که 1 شدن بیت مشخص شده را ببینیم از دستور SET استفاده می نماییم:

حال کلید ورودی را ON می نماییم. همانطور که مشاهده می کنید تابع UP عمل نموده و خروجی را روشن کرده است ولی تابع DOWN هنوز عمل ننموده است :

حال کلید ورودی را OFF می نماییم. همانطور که می بینید تابع DOWN نیز عمل نموده و خروجی را روشن کرده است :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست