دستور TTIM-TTIMX

    دستور TTIM-TTIMX    

دستورات برنامه CX Programmer

* به طور مثال مقدار عددی 100 ، برابر 10 ثانیه شمارش می باشد.
در این تایمرها در صورتی که Cycle Time واحد CPU بیشتر از 100 میلی ثانیه باشد ، عملکرد تایمر ممکن است دچار اشکال شود.
از ویژگی های این تایمر می توان به این نکته اشاره کرد که اگر با فعال شدن ورودی(1 شدن ورودی) تایمر شروع به شمارش کند و در بین شمارش تایمر ورودی غیر فعال شود (0 شود) ، این تایمر مقدار خود را حفظ کرده و در زمان فعال شدن دوباره ورودی به شمارش خود از همان مقدار ادامه می دهد. این تایمرها بر خلاف دیگر تایمرها دارای ورودی RESET نیز می باشند که در صورت نیاز با فعال کردن این ورودی تایمر RESET می شود.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی است دقت نمایید :
(مقدار زمان تعیین شده 10 ثانیه و شماره تایمرها به ترتیب 006 و 007 می باشد.)

روند کار این تایمرها به این صورت است که زمانی که کلید ورودی 1 شود ، تایمرها شروع به شمارش کرده و زمانی که به عدد تعیین شده توسط کاربر می رسند (در اینجا 10 ثانیه می باشد.) ، Completion Flag تایمرها روشن شده و با روشن شدن آنها طبق مثال زیر خروجی های 100.10 و 100.11 نیز روشن می شوند. با فعال شدن ورودی های RESET این تایمرها (0.08 و 0.09) ، تایمرها RESET خواهند شد.
فهرست