دستور TRSET

    دستور TRSET    

دستورات برنامه CX Programmer

با استفاده از این دستور می توان یک تایمر مشخص را Reset کرده و تا زمانی که ورودی مربوط به این دستور فعال است در حالت Reset نگه داشت. وجود علامت “@” در کنار این دستور به معنی فعال شدن با لبه بالارونده می باشد.

به مثال زیر توجه نمایید :

فهرست