دستور TIML-TIMLX

    دستور TIML-TIMLX    

دستورات برنامه CX Programmer

*به طور مثال مقدار عددی 100 ، برابر 10 ثانیه شمارش می باشد.
•بر خلاف دیگر تایمرها ، در این تایمر نیازی به مشخص کردن شماره تایمر نیست.
این تایمرها برای شمارش دو ورد به کار می روند. بنابراین رنج عدد دهی شمارش برای این تایمر وسیع می باشد. TIML می تواند تا 115 روز و TIMLX نیز می تواند تا 4971 روز به شمارش ادامه دهد.
در این تایمرها در صورتی که Cycle Time واحد CPU بیشتر از 100 میلی ثانیه باشد ، عملکرد تایمر ممکن است دچار اشکال شود.
این تایمرها با غیر فعال شدن ورودی (0 شدن ورودی) ، RESET می شوند و با فعال شدن دوباره ورودی (1 شدن ورودی) ، شمارش خود را از ابتدا شروع می کنند.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی است دقت نمایید :
در مثال زیر مدت زمان 10 ثانیه توسط دستور MOV به SV Word  منتقل شده است تا در   PV Word شمارش انجام شود.

 

روند کار این تایمرها به این صورت است که زمانی که کلید ورودی 1 شود ، تایمرها شروع به شمارش کرده و زمانی که به صفر می رسند ، Completion Flag تایمرها روشن شده و با روشن شدن آنها طبق مثال زیر خروجی های 100.04 و 100.05 نیز روشن می شوند. با 0 شدن کلید ورودی تایمرها RESET خواهند شد.
فهرست