دستور SFT    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور SFT یک ثبات انتقال (SHIFT REGISTER) است که دارای سه ورودی DATA ، SHIFT و RESET می باشد و با ON شدن SHIFT INPUT می تواند تمامی دیتاها از St تا E را یک بیت به چپ شیفت دهد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل دو بخش St و E می باشد که باید تکمیل گردند. در St آدرس ورد آغازین برای جابجایی و در E آدرس ورد پایانی برای جابجایی مشخص می شوند. لازم به ذکر است که وضعیت DATA INPUT  (صفر یا یک بودن آن) در راست ترین بیت مشخص شده و دیتای موجود در چپ ترین بیت نیز پس از هر بار انتقال از دست می رود. با ON شدن RESET INPUT تمامی بیت ها صفر می شوند. به این نکته توجه نمایید که همواره باید St کوچکتر یا مساوی E باشد. St و E باید در ناحیه HR ، WR و یا CIO باشند. به شکل زیر دقت نمایید :

برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی را نشان می دهد ، دقت نمایید :
در مثال زیر همان طور که می بینید ورودی 1 دارای مقدار 8421 هگز و ورودی 3 دارای مقدار 8800 هگز می باشد. (لازم به ذکر است ورودی 2 دارای مقدار 0 می باشد) همچنین (W0.13 (DATA INPUT و (W0.15 (RESET INPUT دارای مقدار 0 می باشند :

بعد از فعال کردن SHIFT INPUT ، محتوای ورودی 1 تا 3 به اندازه یک بیت به سمت چپ شیفت می یابد و ورودی 1 دارای محتوای 0842 هگز و ورودی 2 دارای محتوای 0001 هگز و ورودی 3 دارای محتوای 1000 هگز می شود :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست