دستور SCL3    

دستورات برنامه CX Programmer
دستور SCL3 برای تبدیل یک عدد BCD علامت دار به یک عدد باینری علامت دار در یک محدوده مشخص ، با استفاده از یک تابع خطی به کار می رود. قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش S ، P1 و R می باشد که باید تکمیل گردند. در S عددی که می خواهیم تبدیل شود (در فرمت BCD) ، در P1 اولین ورد از 5 ورد متوالی برای تشکیل یک تابع مشخص و در R نتیجه عملیات مشخص می گردد. به تصاویر زیر توجه نمایید :
برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در مثال زیر فرض کنید می خواهیم عددی علامت دار در محدوده 0000 تا 0200 با فرمت BCD را به یک خروجی 1 تا 5 ولت تبدیل نماییم (که ما محدوده 0000 تا 0FA0 هگزادسیمال را برای آن در نظر می گیریم) و از چند دستور MOV برای عددهی به بخش P1 و 4 ورد بعدی آن (ورد اول آن D170 می باشد) استفاده کرده ایم. در این مثال عددی که می خواهیم مقایسه گردد عدد 0200 با فرمت BCD می باشد که به عدد 0FA0 هگزادسیمال تبدیل شده است. توجه داشته باشید علامت منفی توسط Carry Flag نشان داده می شود. (روشن بودن P_CY به معنی منفی بودن خروجی و خاموش بودن آن به معنی مثبت بودن خروجی می باشد. (در شکل زیر اعداد ذخیره شده در D170 ، D171 ، D172 ، D173 و D174 قابل مشاهده هستند :
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست