دستور SCL2    

دستورات برنامه CX Programmer
دستور SCL2 برای تبدیل یک عدد باینری علامت دار به یک عدد BCD علامت دار در یک محدوده مشخص ، با استفاده از یک تابع خطی به کار می رود. قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش S ، P1 و R می باشد که باید تکمیل گردند. در S عددی که می خواهیم تبدیل شود (در فرمت باینری) ، در P1 اولین ورد از 3 ورد متوالی برای تشکیل یک تابع مشخص و در R نتیجه عملیات مشخص می گردد. به تصاویر زیر توجه نمایید :
برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در مثال زیر فرض کنید یک ورودی 1 تا 5 ولت داریم (که ما محدوده 0000 تا 0FA0 هگزادسیمال را برای آن در نظر می گیریم) و می خواهیم عددی از این محدوده را به عددی در محدوده -0200 تا 0200 با فرمت BCD تبدیل نماییم. از چند دستور MOV برای عددهی به بخش P1 و 2 ورد بعدی آن (ورد اول آن D140 می باشد) استفاده کرده ایم. در این مثال عددی که می خواهیم مقایسه گردد عدد 0000 هگزا دسیمال می باشد که به عدد -200 با فرمت BCD تبدیل شده است. توجه داشته باشید علامت منفی توسط Carry Flag نشان داده می شود. (روشن بودن P_CY به معنی منفی بودن خروجی و خاموش بودن آن به معنی مثبت بودن خروجی می باشد. (در شکل زیر اعداد ذخیره شده در D140 ، D141 و D142 قابل مشاهده هستند :
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست