دستور SCL    

دستورات برنامه CX Programmer
دستور SCL برای تبدیل یک عدد باینری بدون علامت به یک عدد BCD بدون علامت در یک محدوده مشخص ، با استفاده از یک تابع خطی به کار می رود. قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل سه بخش S ، P1 و R می باشد که باید تکمیل گردند. در S عددی که می خواهیم تبدیل شود (در فرمت باینری) ، در P1 اولین ورد از 4 ورد متوالی برای تشکیل یک تابع مشخص و در R نتیجه عملیات مشخص می گردد. به تصاویر زیر توجه نمایید :
برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در مثال زیر فرض کنید یک ورودی 1 تا 5 ولت داریم (که ما محدوده 0000 تا 0FA0 هگزادسیمال را برای آن در نظر می گیریمو می خواهیم عددی از این محدوده را به عددی در محدوده 0000 تا 0300 با فرمت BCD تبدیل نماییم. از چند دستور MOV برای عددهی به بخش P1 و 3 ورد بعدی آن (ورد اول آن D110 می باشداستفاده کرده ایم. در این مثال عددی که می خواهیم مقایسه گردد عدد 07D0 هگزا دسیمال می باشد که به عدد 150 با فرمت BCD تبدیل شده است. در شکل زیر اعداد ذخیره شده در D110 ، D111 ، D112 و D113 قابل مشاهده هستند :
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست