دستور RSTA    

دستورات برنامه CX Programmer
این دستور به 2 صورت زیر در CX Programmer قابل اجرا می باشد:
  • RSTA
  • RSTA@
در دستور RSTA بر خلاف دستور RSET می توان با تحریک کلید ورودی چندین بیت را همزمان RESET کرد (یعنی دارای ارزش 0 شوند). در این دستور باید ورد و بیت اولیه و همچنین تعداد بیت هایی که می خواهیم RESET شوند را در ابتدا مشخص نماییم.
وجود علامت “@” در کنار دستو ر به معنی فعال شدن با لبه بالارونده است.برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی است دقت نمایید :
در این مثال ازW10  استفاده کرده ایم. بیت اولیه ، بیت دوم می باشد و تعداد بیت هایی که می خواهیم SET  شوند 20 است.
توجه کنید که این دستور بعد از RESET کردن بیت های مشخص شده عدد نهایی را به صورت هگز به ما نشان می دهد.
( در ادامه مثال قبل مقدار اولیه حافظه #FFFC می باشد.)
با فعال شدن کلید ورودی بیت های مشخص شده 0 و مقدار نهایی به صورت هگز نمایش داده می شود :
فهرست