دستور ROR/RORL

    دستور ROR/RORL    

دستورات برنامه CX Programmer
دستور ROR می تواند با هر بار فعال کردن ورودی ، محتوای بیت های یک ورد مشخص را یک بیت به راست شیفت دهد که شامل CY هم می شود.
دقت نمایید قرار دادن لبه بالارونده در ورودی این تابع برای راه اندازی درست آن ضروری می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل بخش Wd می باشد که در آن وردی مشخص برای جابجایی بیت های آن تعیین می گردد.
در این تابع پس از هر بار انتقال ، محتوای بیت 0 به Carry Flag (CY) 
و محتوای Carry Flag (CY) به بیت 15 منتقل می شود. به عکس زیر دقت نمایید :
قرارگیری حرف L در کنار این دستور به معنی توانایی جابجایی دو ورد می باشد.
قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی را نشان می دهد ، دقت نمایید :
در مثال زیر همان طور که می بینید به D80 و D83 عدد 8421 هگز را اختصاص داده ایم که یعنی بیت های 0 و 5 و 10 و 15 آنها دارای محتوای 1 می باشند :
بعد از فعال کردن کلید ورودی (البته با لبه بالارونده) ، بیت های این وردها یک بیت به راست شیفت داده شده اند و عدد 4210 هگز جایگزین D80 و همچنین عدد 80004210 هگز جایگزین D83 و D84 گردیده است (بعد از عملیات شیفت ، بیت 0 در ورد D80 و D83 (که محتوای آن 1 می باشد) به CY انتقال یافته و CY که هم اکنون دارای محتوای 1 می باشد به بیت 15 در D84 (ورد دوم) انتقال می یابد.) :
نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست