دستور ROL/ROLL

    دستور ROL/ROLL    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور ROL می تواند با هر بار فعال کردن ورودی ، محتوای بیت های یک ورد مشخص را یک بیت به چپ شیفت دهد که شامل CY هم می شود.
دقت نمایید قرار دادن لبه بالارونده در ورودی این تابع برای راه اندازی درست آن ضروری می باشد.
ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل بخش Wd می باشد که در آن وردی مشخص برای جابجایی بیت های آن تعیین می گردد.
در این تابع پس از هر بار انتقال ، محتوای بیت 15 به Carry Flag (CY) 
و محتوای Carry Flag (CY) به بیت 0 منتقل می شود. به عکس زیر دقت نمایید :

قرارگیری حرف L در کنار این دستور به معنی توانایی جابجایی دو ورد می باشد.
قرارگیری علامت @ در کنار این دستور به معنی وجود لبه بالارونده می باشد.
برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی را نشان می دهد ، دقت نمایید :
در مثال زیر همان طور که می بینید به D75 و D78 عدد 8421 هگز را اختصاص داده ایم که یعنی بیت های 0 و 5 و 10 و 15 آنها دارای محتوای 1 می باشند :

بعد از فعال کردن کلید ورودی (البته با لبه بالارونده) ، بیت های این وردها یک بیت به چپ شیفت داده شده اند و عدد 0842 هگز جایگزین D75 و همچنین عدد 00010843 هگز جایگزین D78 و D79 گردیده است (بعد از عملیات شیفت ، بیت 15 در ورد D75 (که محتوای آن 1 می باشد) به CY انتقال یافته و بیت 15 در ورد D78 (که محتوای آن نیز 1 می باشد) به بیت 0 در D79 (ورد دوم) منتقل شده و CY که هم اکنون دارای محتوای 1 می باشد به بیت 0 در D78 انتقال می یابد.) :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست