دستور OUTB    

دستورات برنامه CX Programmer

این دستور به 2 صورت زیر در CX-Programmer قابل اجرا می باشد:

  • OUTB
  • OUTB!

در این دستور با فعال شدن کلید ورودی، یک بیت مشخص از ورد مورد نظر  SET می شود (1 می شود) و با غیرفعال شدن آن همان بیت RESET می شود (0 می شود) . در این دستور باید ورد و بیتی که می خواهیم SET شود را در ابتدا مشخص نماییم.

علامت ” ! “درکنار دستور باعث Refresh شدن آنی موقعیت خروجی می شود.

برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی است دقت نمایید :

در این مثال ازW40  استفاده کرده ایم. در این مثال می خواهیم بیت پنجم این ورد SET شود.

با فعال شدن کلید ورودی بیت مشخص شده 1 و مقدار نهایی که &32 می باشد به صورت دسیمال نمایش داده می شود :

به شکل زیر توجه کنید:

فهرست