دستور MVN/MVNL

    دستور MVN/MVNL    

دستورات برنامه CX Programmer

دستور MVN متمم بیت های یک ورد را به وردی دیگر انتقال می دهد. (بیت 0 را به 1 و بیت 1 را به 0 تبدیل می کند)  قرار گرفتن حرف L در کنار این دستور به معنی انتقال متمم دو ورد می باشد.
وجود علامت “@” در کنار دستورات به معنی فعال شدن با لبه بالارونده می باشد.

ساختار این دستور به شرح زیر می باشد :
این دستور شامل دو بخش S و D می باشد که باید تکمیل گردند. در S آدرس ورد ورودی و در D آدرس ورد خروجی (که متمم ورد ورودی می باشد) مشخص می گردد.
برای فهم بهتر به مثال زیر دقت نمایید :
در مثال زیر بعد از SET کردن کلید ورودی محتوای D130 متمم شده و به D135 انتقال می یابد. همچنین محتوای D140 و D141 متمم شده و به D145 و D146 منتقل می گردند :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست