دستور MULTIPLY

    دستور MULTIPLY    

دستورات برنامه CX Programmer

این دستور به 6 صورت زیر در CX-Programmer قابل اجرا می باشد:
1- *
2- L*
3- U*
4- UL*
5- B*
6- BL*

در تمامی دستورات بالا با هر بار تحریک شدن کلید ورودی عملیات منطقی ضرب انجام می شود. حال به بررسی تفاوت 6 دستور بالا می پردازیم و هریک را شرح می دهیم:
دستور *  برای یک ورد باینری علامت دار به کار می رود ، در حالی که دستور B* برای یک ورد BCD استفاده می شود. همچنین دستور L* برای دو ورد باینری علامت دار استفاده شده و BL* نیز برای دو ورد BCD به کار می رود.
در ادامه دستور U* برای یک ورد باینری بدون علامت به کار می رود و دستور UL* برای دو ورد باینری بدون علامت استفاده می شود.
وجود علامت @ در کنار دستو رات Multiply  به معنی فعال شدن با لبه بالارونده است.
برای فهم بهتر به مثال های زیر دقت نمایید :

نویسنده : تیم تولید محتوا  برق و صنعت آریان

[lastupdated]

فهرست