دستور MTIM-MTIMX

    دستور MTIM-MTIMX    

دستورات برنامه CX Programmer

*به طور مثال مقدار عددی 100 ، برابر 10 ثانیه شمارش می باشد.

  • بر خلاف دیگر تایمرها ، در این تایمر نیازی به مشخص کردن شماره تایمر نیست.

این دستور می تواند حداکثر 8 تایمر با SV ها و Completion flag های مستقل را با دقت 100 میلی ثانیه راه اندازی نماید. این تابع شامل سه بخش D1 ، D2 و S می باشد که باید تکمیل گردند. D1 شامل Completion flags ، RESET bit و Pause bit می باشد و همچنین D2 نشان دهنده PV (شمارش) تایمر و بخش S که رنج آن از S تا S+7 می باشد ، مشخص کننده SV این 8 تایمر می باشد. به تصاویر زیر توجه نمایید :

در این تایمرها در صورتی که Cycle Time واحد CPU بیشتر از 100 میلی ثانیه باشد ، عملکرد تایمر ممکن است دچار اشکال شود. توجه کنید در صورتی که بیت pause این تابع یک شود ، شمارنده تایمر (PV) در عددی که شمارش انجام می شده باقی می ماند تا بعد از صفر شدن بیت pause دوباره از همان جا به شمارش ادامه دهد.

برای فهم بهتر به مثال زیر که قبل از فعال سازی ورودی است دقت نمایید :

در مثال زیر می خواهیم سه تایمر با SV های متفاوت را راه اندازی نماییم. برای SV های تایمرهای دوم و سوم از دو تابع MOV استفاده کرده ایم :

بعد از فشردن کلید ورودی تایمر شروع به شمارش کرده و بیت های مربوطه را در زمان مربوطه روشن می نماید :

(در اینجا تایمر 5 ثانیه ای و 15 ثانیه ای روشن و تایمر 20 ثانیه ای هنوز روشن نشده است و بدین ترتیب بیت های 0 و 1 از D5 روشن شده اند.)

فهرست